Artiklen i bladet. Man kan se overskriften og en del af artiklens tekst. Der er et sort hvidt portrætbillede af Henrik Harnow. Han er skaldet og har en sort jakke og en hvid skjorte på.

Fremtidens museer

I denne serie tager vi et kig i krystalkuglen, zoomer ind på en udfordring og ser på hvordan den kan løses. Hvad skal der til for, at museerne kan gå en lys fremtid i møde? Denne gang med Henrik Harnow, direktør for Museum Odense.

Gennem hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet med museer. Det har jeg, fordi jeg ligesom mange læsere af denne artikel synes, at museer bidrager med noget væsentligt til fællesskabet. Museerne er en af demokratiets vigtigste byggesten.

Museerne har redet på en vild hest gennem de seneste to årtier. Vi kan se tilbage på en imponerende modernisering af branchen og et nu langt mere publikumsvendt og professionelt museumsvæsen.

Når en branche forvandler sig så meget, opstår der ofte ubalancer i virksomhederne. Museerne er blevet større i kraft af fusioner. Antallet af ansatte, mængden af besøgssteder og omsætningen er øget. Den type kulturvirksomheder er spændende og udfordrende at drive i krydsfeltet mellem staten, kommunerne og den betydelige egenindtjening, som forudsættes i dag for at opretholde museerne på et højt niveau, og læg dertil de fondsmidler, som nu stort set er den eneste mulighed for at realisere et større byggeri.

Museumsorganisationer ligner hinanden i forbløffende grad. Jeg tror, det skyldes, at vores måde at se vores egne virksomheder på er formet af lovens til bevidstløshed kendte fem søjler. Selvfølgelig skal vi leve op til lovens krav og vores opgave med at bevare kulturarven, men de fem ben kan ikke alene udgøre en målrettet strategi for at udvikle museer og besøgssteder.

Der er behov for at lade sig inspirere af andre branchers organisationsformer og for at bryde fri af den organisationstype, der følger af vores egen forældede forståelse af museerne som virksomheder. Vi skal skabe mere kreative organisationer, der får det bedste ud af det nye, mangfoldige møde mellem fagligheder i nutidens museer: de klassiske fagfolk, håndværkere og forvaltere, frontpersonale, markedsføring, kommunikation, forretningsudvikling, SoMe og det digitale, HR, bæredygtighed og nye kompetencer på området for børn og unge.

Det kræver nye organisationsformer og en mere dynamisk og levende organisation, der ikke er bange for at forandre sig. Ingen organisationstype er perfekt. Nogle passer bedre til bestemte perioder i en virksomheds liv end andre. Museum Odense har fra 2023 skabt en ny, hybrid organisationsform, som sikkert ikke er perfekt, men har som mål effektivt at drive store attraktioner med mange gæster, skabe et levende kreativt miljø, som samtidig taler forretningsudviklingens sprog og med gensidig forståelse på tværs. Måske lykkes vi med det – blandt andet inspireret af den gennemgribende transformation af Royal Shakespeare Company for nogle år siden.

En af mine kæpheste, som er blevet lettere at fremføre efter erfaringerne fra corona-pandemien, er museernes behov for økonomisk robusthed og investeringsmidler. Ca. 80 % af danske statsanerkendte museer er i dag selvejende. Nogle er ret store med op mod et par hundrede ansatte. Ingen privat virksomhed ved sine fulde fem ville acceptere en så bagatelagtig egenkapital, som de fleste museer har. Forståelsen er blevet større både i styrelse og kommuner. Museerne bliver nødt til ikke at være så labile og sårbare, når de efterhånden er afhængige af en indtjening, som beror på entréindtægter og butikssalg, der kan svinge fra år til år.

Det er på mange måder fantastisk at se de museer, der har forandret sig og er vokset frem gennem de seneste år. Hvis vi skal fastholde vores udviklingskraft og betydning skal både organisationerne, det strategiske arbejde og en højere grad af økonomisk robusthed indgå som en vigtig del af fundamentet.

Henrik Harnow er direktør for Museum Odense.

 

Artiklen er udgivet i Magasinet MUSEUM nr. 1, 2024.

Køb bladet i Magasinet MUSEUMs webshop.

Forside på Magasinet Museum Forår 2024. Med store tabloid-agtige bogstaver, står der krisetid. Forsidens baggrundsfarve er orange. Med mindre skrift står: Flere og flere kriser rammer os. Måske er museerne en del af løsningen.