Skriv til os

Vil du skrive en artikel?

Artikler og indlæg i Magasinet MUSEUM er fortrinsvis skrevet af skribenter fra museumsverdenen. Det er redaktionens ønske at komme hele vejen rundt om sektorens fem søjler. Vi bringer alt fra debatindlæg om politik og aktuelle problemstillinger til artikler om spændende udgravninger, udstillinger, forskning, undervisning, bevaring, kommunikation og hvad der ellers rører sig.

Magasinets målgruppe er museumssektoren selv og alle, der vil holde sig ajour med den.

Magasinet MUSEUM udgives på tryk 4 gange om året i et oplag på 2.000 eksemplarer. Udvalgte artikler udgives efter printudgivelsen her på magasinets hjemmeside.

Download deadlines for artikler og notitser til magasinet (PDF)

Læs vejledningen her på siden, hvis du gerne vil skrive en artikel til magasinet.

Send os pressemeddelelser

Småstof såsom Siden sidst, Udstillinger og  Publikationer skrives af redaktionen, men baseres ofte på pressemeddelelser, som sendes til info@magasinetmuseum.dk

Giv os meget gerne et praj om jeres udstillingsprogram for det kommende år. 

Indsend dit artikelforslag

Skriv ’Artikelforslag’ i emnefeltet og send dit forslag til redaktør Louise Trier på louise@magasinetmuseum.dk

I forslaget formulerer du kort (fx en overskrift og 2-5 uddybende sætninger), hvad artiklen skal handle om, hvad der gør den spændende og hvordan den er relevant for læserne.

Det giver mulighed for, at redaktøren kan diskutere vinkel/fokus med dig.

Magasinet Museum nr. 3, 2023. Forside. Grafik af en lille mand, der står på et kæmpe euro-tegn. Han holder en kikkert til øjet og kigger ud i det fjerne.

 

 

 

 

Processen

Redaktionen vurderer om artiklen kan komme med i magasinet. Hvis den kan, aftaler vi vinkel/fokus, deadline og omfang.

I redigeringsfasen kommer redaktøren med feedback og artiklen bliver typisk sendt frem og tilbage et par gange. 

Til sidst godkender du den endelige version og den bliver derefter sendt til korrektur.

Husk at opfylde formalia som beskrevet nedenfor ved aflevering af færdig artikel.

Redaktøren kan undervejs komme med kommentarer, spørgsmål og konkrete ændringsforslag og har følgende for øje:

 • At hjælpe med at styrke artiklen, fx i forhold til opbygning og sprog, så indholdet står endnu stærkere.
 • Et sikre, at artiklen fremstår med et unikt perspektiv, fx i overskriften/rubrikken, så den ikke drukner blandt de andre artikler i udgivelsen.
 • At sproget er tilpas dagligdags, så artiklen er nem at læse, uanset hvilken faggruppe i museumsverdenen, der læser den.

Rettigheder og personoplysninger

Når du godkender en færdig artikel til Magasinet MUSEUM, giver du tilladelse til, at tekst og billedmateriale publiceres på tryk, digitalt på magasinetmuseum.dk samt på magasinets SoMe-platforme. Hvis du ikke ønsker dette, eller hvis der er særlige vilkår for f.eks. brug af billeder, skal dette meddeles til redaktionen så tidligt i forløbet som muligt. For information om, hvordan Magasinet MUSEUM behandler dine personoplysninger, se Museumstjenestens hjemmeside.

Artikler og billeder publiceret i Magasinet MUSEUM må ikke benyttes kommercielt uden Magasinet MUSEUM tilladelse. Indhold fra det trykte magasin og magasinetmuseum.dk må kun deles og citeres, såfremt Magasinet MUSEUM krediteres.

Formalia – huskeliste ved aflevering

Læs listen nedenfor eller download Formalia – huskeliste som PDF.

Tekst

 • Angiv skribentens navn(e) under overskriften
 • Overvej om nogle af tekstens informationer skal præsenteres i en faktaboks
 • Citater angives med ”…” uden kursiv
 • Titler på bøger, udstillinger m.m. skal stå i kursiv
 • Efter artiklens slutning angiver du navn, stillingsbetegnelse og arbejdssted.
 • Billedtekster skriver du nederst – husk at angive hvilke tekster, der passer til hvilke billedfiler. Husk fotokreditering i billedteksten

 

 

Billeder

 • Billedfiler sendes separat
 • Navngiv billedfiler med tal: 1,2,3 osv.
 • Jo højere opløsning jo bedre – en retningslinje er 300 dpi og minimum 1000 pixels på den lange led for at billedet overhovedet kan bruges.
 • Skribenten har ansvar for at cleare, at magasinet må bruge billederne vederlagsfrit på både print, website og sociale medier. Rettighedshavere, der skal cleares kan fx være fotograf og efterkommere, kunstner og efterkommere, ejer af værk/genstand og afbildede personer.
 • Billedtekster skriver du nederst under artiklen – husk at angive hvilke tekster, der passer til hvilke billedfiler.
 • Husk fotokreditering i billedteksten.

Redaktionen forbeholder sig ret til at udvælge billeder blandt det indsendte materiale eller at komme med forslag til alternativer. Dette kan betyde, at ikke alle billedtekster kommer med.

Tips til den gode artikel

 • Overvej at tage udgangspunkt i et enkelt aspekt af det projekt du vil beskrive og lade det være indgangsvinklen og primært fokus. Det kan give artiklen mere kant og vække mere nysgerrighed hos læseren, fremfor hvis du gennemgår alle aspekter med lige høj vægt fra a – å. Spørg dig selv, hvad der er det allermest interessante ved projektet.
 • De fleste vil gerne lære af succeshistorierne, men alle historier bliver mere interessante af modstand, indre såvel som ydre. Så beskriv udfordringen, konflikten, fejlene eller problemet. Succesen syner kun større jo sværere odds man var oppe imod, ligesom videndelingen bliver mere effektfuld jo flere fejl, man indrømmer.
 • Før du begynder at skrive, kan det være en hjælp at prøve at formulere en sætning, der så konkret og kort som muligt siger, hvad du vil fortælle. Vurder om det lyder spændende eller om det skal vinkles anderledes. Formuler også gerne en sætning om, hvorfor du mener det er interessant for magasinets læsere. Brug de to sætninger som rettesnor, når du skriver. Det kan være et værktøj til at gøre artiklen skarp og sammenhængende.
 • Gode billeder af høj fotografisk kvalitet er guld værd i en magasinudgivelse og gør artiklen mere appetitvækkende.