Kan man som museum lave en udstilling, som udelukkende består af lånte genstande? Er det ikke netop museernes opgave at skabe udstillinger med de ting, som findes i samlingerne? 

Det kan man sagtens argumentere for. Men i forbindelse med særudstillingen Pretty Maids – Heavy [hævi] Horsens på Horsens Museum har lån været det helt bærende element hele vejen lige fra idé til udstillingsåbning. Dén proces har der været meget læring i, og med den er der blevet rusket godt op i rammerne for, hvad ’man kan’ – med og uden samling – på Horsens Museum.

Vil I låne en idé?

Horsens’ historie er befolket af istidsjægere, russiske prinsesser, verdens vildeste opdagelsesrejsende og alt muligt derimellem. Blandt andet ét af de bands, som i 1980’erne var med til at definere den fremvoksende musikgenre heavy metal, nemlig bandet Pretty Maids.

Museet blev i 2020 kontaktet af en svensk superfan, som foreslog museet at lave en musikudstilling i anledning af bandets 40 års jubilæum i 2021. At Pretty Maids kommer fra Horsens, har nok altid været vigtigere for byen, end det har været for bandet, deres musik og deres fans. Men det er alligevel her i Horsens, at Pretty Maids’ tunge historie starter og har sin rod. Og det har vi altid været stolte af i byen.

Horsens Museum ejer ingen Pretty Maids relaterede genstande, men da idéen passede ind i museets formidlingsstrategiske fokus på de historier, som er helt særlige for Horsens, så slog vi til og sparkede gang i et større udstillingsarbejde med en indlånt idé.

Lån af viden og genstande

Museets medarbejdere er normalt specialister, når en ny udstilling skal opbygges. Men her har museet været afhængig af at kunne tappe ind i og låne viden udefra. Fans har viden om deres idoler, som man ikke kan læse sig til, og idolerne selv ligger inde med en anden del af historien. Vi har derfor indhentet viden fra disse eksterne eksperter og ladet udstillingen udvikle sig i samarbejde med både bandet og deres fans helt frem mod åbningen. Med lånt viden har museet blandt andet kunne skabe nyt overblik over bandets skiftende sammensætning over tid og fået vigtig viden til at opspore instrumenter hos fans og samlere.

Der er ingen tvivl om, at det på mange måder er lettere at arbejde med mennesker, der har været døde i et vist antal hundrede år, end det er med internationale stjerner. Til gengæld er det sidste måske lidt mere rock ’n’ roll. Det har derfor, på en og samme tid, været frustrerende, når ønskede interviews af forskellige årsager ikke kunne gennemføres, og opløftende når gamle minder, private videooptagelser, scrapbøger og billeder pludselig dukkede op og blev delt gavmildt med museet.

Skitsen til udstillingen blev designet ud fra en forventning om, hvad der ville kunne lånes ind. Men planer, design og de fysiske rammer har vi tilpasset undervejs. Når man pludselig får et tilbud om et guldfarvet trommesæt, som har proveniensen i orden, så finder man plads til det!

Det har taget tid at administrere den brede kreds af udlånere, men det betyder også, at der er flere som har andel i udstillingen. Den er blevet noget, som museet er sammen med mange om.

Låneoversigten

Udstillingen rummer både en band- og fanvinkel. Udover de mere officielle ting fra bandets historie, såsom scenetøj, instrumenter og priser, er der også de mere personlige ejendele, som tilhører bandet og deres fans. Der er sjældne koncert t-shirts, billetter, fankunst og fanbreve. Og fra et af bandets medlemmer har vi fået lov til at låne og vise private scrap- og dagbøger, ligesom der er videobånd, der dokumenterer bandets rejse fra øvelokalerne i Horsens til scenerne på nogle af Europas største heavy metal-festivaler.

Potentialet i den personlige historie

De eksterne samarbejder med levende mennesker om lån af deres minder, ideer og fysiske genstande har samtidig været udfordrende og givende i processen. Selv om vi i de næste udstillinger kommer til at arbejde med ældre dele af Horsens’ historie, som ikke har nulevende øjenvidner, så er vi blevet inspirerede til at tænke den personlige historie mere ind i formidlingen, hvor det netop giver mening. Det kunne for eksempel være samarbejder med nulevende efterkommere af lokale historiske personligheder, kig over skulderen på historikerne i det forskningsarbejde, der ligger før en udstillingsåbning, kuratering af genstande sammen med borgerne – eller noget helt andet.

Den personlige vinkel kan bruges til at synliggøre historiens relevans for flere ved at skabe et nutidigt afsæt at kommunikere den ud fra. De levende skal kunne se sig selv og trådene til deres egen livsfortælling i den historie, som vi fortæller på Horsens Museum.

Skal samlingen så udvides med mere rock ’n’ roll på magasinerne?

Det korte svar er nej. Vi har oplevet, at der er noget helt særligt og unikt i, at vi lader lån være lån. Det har gjort udstillingsarbejdet agilt og levende. Kombinationen af indlån og eksterne samarbejder har givet os mulighed for at skabe et nyt format for lokalhistorisk udstillingsarbejde, som rækker ud over kommunegrænsen og tiltrækker gæster fra både ind- og udland. Historien er stadig fortalt gennem genstande, men vi fylder ikke magasinerne på bagkant. Det betyder selvfølgelig ikke, at museets samling kommer til at forstene på magasinerne, mens vi låner løs. Og det betyder naturligvis heller ikke, at samlingen ikke fortsat skal vokse og udvides med relevante genstande. Men vi har fået øjnene op for nye formidlingsmuligheder, der opstår i mødet mellem museets samling og indlånte genstande fra private samlere. Med lån kan vi fortælle mange flere forskellige historier, og vi kan belyse historierne genstandsmæssigt fra flere forskellige vinkler end samlingen ellers muliggør. Den læring og inspiration tager vi med os videre i museets næste store projekt, som handler om bysbarnet Vitus Bering. Med lån, kreativitet og samarbejder inspireret af vores lokale heavyrockere har vi fået nye ideer til at gøre Bering og en af verdens vildeste opdagelsesrejser rock ’n’ roll på helt nye måder.

 

Merete Bøge Pedersen er museumschef på Horsens Museum

Louise Højsgaard Nielsen er projektleder og udstillingsansvarlig på Horsens Museum

 

Foto af Pretty Maids: Poul Klavsen

Foto fra udstillingen: Horsens Museum

FAKTA

Pretty Maids – Heavy [hævi] Horsens kan ses på Horsens Museum frem til 14. August 2022.

Heavy Metal-bandet Pretty Maids fejrede 40-års jubilæum i 2021, hvor udstillingen åbnede.

Pretty Maids har udgivet i alt 16 albums, adskillige EP’er, live-plader og opsamlinger.

 

Artiklen er bragt i Danske Museer nr. 2, 2022