I 2021 fik Worldpride og Outgames en helt særlig markering for de unge på Nationalmuseet. Sammen med Roskilde Festival og Radio LOUD lagde museet hus til en aften med fokus på diversitet, mangfoldighed og unge stemmer. Undervejs fik museet øjnene op for de muligheder, der ligger i at samarbejde med kulturorganisationer, der arbejder på en helt anden måde end et museum. Men også for museets egne blinde vinkler, når det kommer til den unge generation.

Danmark bliver ofte fremhævet for frisind, seksuel mangfoldighed og rettigheder gennem de seneste 100 års historie. Og som landets største museum inden for kulturhistorie gemmer Nationalmuseets samlinger på mange fantastiske vidnesbyrd om netop det. I nyere tids udstilling kan man blandt andet se Thit Jensens bog Frivilligt moderskab, en af de første pakker p-piller, en plakat med reklame for fortrydelsespiller, bogen Kvinde Kend Din Krop fra 1975, materialer fra Bøssernes Befrielsesfront samt vielsesattesten fra det første registrerede partnerskab mellem homoseksuelle fra 1989.

Men på mange måder står vi i en brydningstid. På Nationalmuseet underviser vi elever fra både grundskole og ungdomsuddannelser i forløbet Sex, køn og krop, der handler om skiftende tiders seksualmoral, tabuer og rettigheder gennem historien. Særligt de seneste 2-3 år har vi fået indtrykket af, at unge i dag generelt har et mere afslappet forhold til kønskategorier. Det bekræfter SEXUS-undersøgelsen fra 2019, hvor knap otte procent af de yngre kvinder i alderen 15-24 år definerer sig med ”anden/uafklaret seksualitet”. Også de unge mænd definerer i langt højere grad sig selv som uafklarede snarere end som homo- eller biseksuelle.

Nationalmuseet har en ambition om at være hele Danmarks museum, og vi syntes, at det var interessant at undersøge denne udvikling nærmere i anledning af Outgames og Worldpride i 2021. Vi har flere gange slået dørene op til aftenåbninger med fest, farver og fagligt indhold, som særligt appellerede til et midaldrende publikum i anledningen af Priden. Men for at få den unge målgruppe i tale, måtte vi gøre det på en ny måde.

Samskabelse med andre aktører

Udover at udfordre os selv til at nå en anden og yngre målgruppe end dem, vi normalt tiltrækker, ville vi også gerne nå bredere ud og samskabe med andre aktører. I denne sammenhæng var det oplagt at finde samarbejdspartnere, som er vant til at arbejde strategisk med at nå unge. I den forbindelse kontaktede vi Roskilde Festivals afdeling Art & Activism, som synes det kunne være spændende at bruge museet som platform for at skabe ungt indhold til en yngre målgruppe med tematikker inden for seksuel diversitet og diskrimination på baggrund af køn og seksualitet.

Nationalmuseet og Roskilde Festival har det til fælles, at vi begge er kulturpartnere i Radio LOUD, og som institutioner producerer vi begge indhold til kanalen. Det kunne være interessant at bruge værter fra LOUD og eksperimentere med liveformater af allerede eksisterende programmer fra stationen. Radio LOUD synes også, at ideen om en fælles markering af seksuel mangfoldighed og ligestilling var god. Det gav dem en oplagt platform for at nå ud til et live publikum.

Live-radio, unge talere og rundvisninger på museet

Eventen startede med stærke personlige talere fra LGBT+ Ungdom. Her ses Nikolaj Laue Juhl, tidligere politisk talsperson fra LGBT+ Ungdom om følelsen af at være anderledes og have svært ved at passe ind i den danske folkeskole som ung homoseksuel.

Nationalmuseet gik altså sammen med Roskilde Festival og Radio LOUD om at arrangere en Pride-event målrettet et yngre publikum. For de tre samarbejdspartnere handlede det ikke kun om at afholde en større event. Det var mindst ligeså vigtigt, at vi fik stablet en event på benene, der kunne tiltrække folk på tværs af køn, seksualitet og etnicitet og skabe rammerne for en god dialog.

Eventen fandt sted den 12.august 2021 og varede fra kl.17 til 21. Publikum kunne opleve mange forskellige indslag og varierende indhold og formater, og de tre samarbejdspartnere bød ind på hver deres måde.

LOUD’s radioprogrammer Bare Sex og Sig’ Det Løgn lavede liveudgaver i museets palægård. Her talte radioværterne og deres gæster om køn, og hvordan det kan være skamfuldt at springe ud.

Roskilde Festival er vant til at arbejde med mange organisationer med særligt blik for ungdommen. Derfor foreslog festivalen også, at vi skulle indlede vores event med at lade unge talere fra LGBT+ Ungdom komme til orde med personlige historier om alt fra mangelfuld seksualundervisning og manglende politisk handling ved hatecrimes til følelsen af ikke at høre til i den danske folkeskole, hvis ikke man er heteroseksuel.

På selve aftenen var museets inspektører og samlinger også i spil. I museets Etnografiske Samling var der mulighed for at opleve en rundvisning med fokus på iscenesættelse af køn gennem udseende og kostumer i Cosplay-miljøet. Der var også rundvisning om Danmark som foregangsland for seksualitet og frisind i museets nyere tids udstilling.

Amnesty Youth lavede workshop om menneskerettigheder og seksualitet med mulighed for at ytre sin holdning til debatten om abort bl.a. i Polen.

Unge panel spillede en afgørende rolle

”(…) Museums are not neutral spaces or ‘static cultural institutions’, but constantly changing and complex political entities shaped by the society in which they are situated, including the perspectives of their visitors.”
Museum revolutions: How museums change and are changed af Knell, Simon J., MacLeod, Suzanne, & Watson, Sheila eds. 2007.

Som museum er vi ikke en statisk størrelse. Nationalmuseets formål er heller ikke at være politisk eller aktivistisk, men derimod at give plads til refleksion og fordybelse. Vi skal vække undren og skabe nysgerrighed. Vi vil være et inkluderende museum, der giver plads til diskussion og debat. For os at se er det en oplagt mulighed at samarbejde med andre institutioner og organisationer for at nå nye målgrupper, nå bredere ud og lære af andres tilgange til at skabe værdifuldt og tankevækkende indhold for publikum.

Det er Pride-eventen et eksempel på. En af de fremgangsmåder vi fik forærende ved at samarbejde med andre aktører, var eksempelvis, at vi kunne bruge Roskilde Festivals unge panel, som festivalen ofte bruger i kuratering af program. Vi spurgte panelet til råds, da vi skulle definere, hvilket indhold og hvilke dagsordner, de synes var interessante i forhold til køn og seksualitet.

Panelet gav os indrykket af, at de som målgruppe har en progressiv tilgang til at ville bryde med forestillingen om at passe ind i bestemte seksualitetskategorier. De ser køn og seksualitet som mere flydende størrelser. Panelet udfordrede blandt andet programmets sammensætning af aktører, hvilket var en øjenåbner i forhold til at nå bredere ud og også tænke etniske minoriteter ind. Det er sjældent, at Nationalmuseet tiltrækker så ung en målgruppe til arrangementer. Målgruppen de 15-25 årige var en ny udfordring i denne sammenhæng. Men undervejs fik vi gode og frugtbare diskussioner om repræsentation, variation i formater m.fl.

To-årigt samarbejde tegner ny kurs for arrangementer

I vores arbejde med at udarbejde indhold til eventen, er vi også blevet meget klogere på nogle af de problematikker, der kan være, som f.eks. repræsentation i et indholdsprogram. Det rejser spørgsmål såsom; er vi gode nok til at sammensætte paneldebatter og talks i forhold til diversitet? Har vi selv blinde vinkler i forhold til emner og perspektiver?

Nationalmuseet skal i de kommende år udvide kredsen af samarbejdspartnere og arbejde mere med samskabelsesprojekter på tværs af interesseorganisationer og andre interessenter. Ved at invitere kulturaktører som Roskilde Festival og Radio LOUD med indover en event stod vi stærkere i forhold til den unge målgruppe. Med en aktør som Roskilde Festival fik vi indsigt i deres arbejde med at arbejde aktivistisk og engagerende indenfor LGBTQ+-dagsordenen.

Eventen lærte os, at det er særdeles frugtbart at samarbejde med andre kulturpartnere, som har bred erfaring med at samskabe og producere indhold til unge som målgruppe. Nationalmuseet vil også gerne fremadrettet blive endnu skarpere på at udarbejde indhold til unge og gerne bruge de unge aktivt i udviklingen og tilrettelæggelsen af kommende program og arrangementer – dette samarbejde har kun givet endnu mere blod på tanden, hvorfor Nationalmuseet og Roskilde Festival også vil indgå i at samarbejde i de to kommende år om forskellige arrangementer.

Mette Byriel-Thygesen er museumsinspektør ved Program, oplevelse & læring på Nationalmuseet

Foto, søjler: Thomas Høyrup Christensen
Foto, tale: Tinna Bro Rasmussen, Roskilde Festival

 

Artiklen er bragt i Danske Museer nr. 1, 2022