Danske Museer søger artikler til det kommende tema En ubekvem historie

Museumssektoren er begyndt at kaste et mere og mere kritisk blik på Danmarks og Europas historie. Museerne nøjes ikke med at præsentere en rosenrød eller fascinerende fortid. Tværtimod er skeletterne begyndt at vælte ud af fortidens skabe og stolte koryfæer bliver hængt til tørre. Men hvad kræver det af museerne og hvorfor gør de det overhovedet?

Send et artikel-pitch til Danske Museer, hvis du har viden om eller erfaring med fortidens ubekvemme historier i museumsregi.
Artiklen kan fx fokusere på:

Forskning og bevaring Hvordan har I opdaget de ubekvemme historier gennem forskning, bevaringsprojekter el.lign.?

Kommunikation Har I haft udfordringer med kritikere, shitstorms o.lign.? Hvordan har I håndteret det kommunikationsstrategisk?

HR Har jeres medarbejdere oplevet udfordringer med ubehagelig debat eller deciderede trusler? Hvad er jeres erfaringer med at håndtere det?

Formidling Hvordan udstiller og formidler man den ubekvemme historie? Hvilke faldgruber skal tackles? Og hvor ligger guldet gemt?

Visioner og etik Hvad er de forskellige argumenter for eller imod at fokusere på de ubekvemme historier, som deler vandene, eller placerer et ansvar og dermed også skyld?

Send dit pitch bestående af 1 overskrift og 2-5 sætninger, der uddyber, hvad artiklen skal handle om samt en begrundelse for, hvorfor du mener den er interessant for læserne, til: info@magasinetmuseum.dk

Deadline for pitch: 18. marts 2022

Deadline for færdig artikel, hvis dit pitch bliver udtaget: 9. maj 2022

Download Open Call En ubekvem historie som PDF