Ritualer, sange, danse og håndværkstraditioner. Immateriel arv kan være mange ting. Sidste år blev grønlandsk trommedans og -sang samt den nordiske klinkbådstradition optaget på UNESCOs liste over immateriel verdensarv. Men hvordan bevarer og formidler man noget, der ikke udelukkende er bundet til et objekt, men også involverer handlinger eller begivenheder?

Kan – og bør – museer bidrage til at beskytte denne arv? Og hvordan kan det konkret gøres?

Send os dit pitch på max 1500 anslag, hvis du har en god historie om immateriel kunst, natur- eller kulturarv i museumsregi.

Send til info@magasinetmuseum.dk senest den 12. december 2022.

Deadline for artiklen, hvis dit pitch bliver udtaget, er 6. februar 2023.