Magasinet MUSEUM

Om magasinet

Magasinet MUSEUM henvender sig til alle, der vil holde sig ajour med den danske museumsverden. Magasinet bringer artikler om alt fra kulturpolitik, undervisning og formidling til bevaring, forskning og det digitale felt. Desuden indeholder magasinet faste segmenter såsom nyheder fra museumsverdenen, udstillings- og publikationsnotitser.

Magasinets skribenter er ofte museumsfolk, men enhver, der har relevante perspektiver på museernes arbejde, er velkommen til at sende forslag til artikler. Har du forslag til en artikel, kan du læse mere i vores skribentvejledning. Magasinet MUSEUM udgives på tryk 4 gange om året i et oplag på 2.000 eksemplarer. Udvalgte artikler udgives efter printudgivelsen her på magasinets hjemmeside. Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten står for udgivelsen og distributionen af magasinet.

Magasinets redaktionskomité

Magasinet MUSEUM redaktionskomité består af interessenter fra forskellige dele af museumsverdenen. Komitéen bistår redaktionen med faglig og redaktionel sparring og skal sikre, at magasinet tilgodeser og repræsenterer den brede vifte af fagligheder i den danske museumsverden.

Komitéens repræsentanter er:

  • Organisationen Danske Museer (ODM): Dorthe Hammerich Rasmussen, kommunikationsmedarbejder
  • ICOM Danmark: Anna Maria Indrio, arkitekt og bestyrelsesmedlem i ICOM
  • Nordisk Konservatorforbund – Danmark (NKF-dk): Camilla Bastholm, konservator ved ROMU, ph.d.-studerende ved Konservatorskolen og formand for NKF
  • Danske Museumsforeninger (SAMMUS): Birthe Jeppesen, bestyrelsesmedlem i SAMMUS
  • Museumsformidlere i Danmark (MiD): Merete Essenbæk, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland og bestyrelsesmedlem i MiD
  • Museumstjenesten: Allan Risbo

Magasinets historie

I 1977 søsatte museumsmand og forfatter Peter Seeberg tidsskriftet Museumsmagasinet med ønsket om at skabe et medie, der orienterede og kommunikerede om stort og småt i museumsverdenen. Da Museumsmagasinet blev lanceret, var det et mindre blad på ca. ti sort-hvide sider, og meddelelser fra de danske museer om udstillinger, publikationer mv. blev printet på lyserødt papir og indlagt som løsark. Det er disse løsark, der senere har inspireret Magasinet MUSEUMs layout med lyserøde sider.

I 1987 var Museumsmagasinet lukningstruet, og derfor tog museumsmand Frank Birkebæk initiativ til at relancere tidsskriftet i 1988 under det nye navn Danske Museer.

I dag er tidsskriftet blevet til Magasinet MUSEUM, men formålet er det samme: at berette om alt fra kulturpolitik, undervisning, formidling og bevaring til forskning og det digitale felt. Magasinet udkommer 4 gange årligt og henvender sig til alle, der vil holde sig ajour med de danske kunst-, kultur- og naturhistoriske museer.

Støtte

Magasinet MUSEUM udgives med støtte fra Statens Kunstfond.