Forside af magasinet Danske Museer nummer 2 2002. Hele forsiden er en grafik af det grønlandske flag.

Bevaring og formidling af Grønlands kulturarv er vigtigere end nogensinde, så Danske Museer har taget temperaturen på det arktiske museumslandskab. En række fagfolk fra den grønlandske museumsverden har skrevet om både udfordringer og glæder ved museumsdrift. Læs fx om udfordringerne ved at huse museer i gamle kolonibygninger, samarbejde mellem museer, og hvordan man succesfuldt engagerer lokalsamfundet.

Der er desværre lidt forsinkelse på leveringen til abonnenter, men bladet er på vej!

Tema

En autodidakt museumsleders beretning – Linda G. Ostermann

Gemte og glemte (kunst)historier – Kristine Bønløkke Spejlborg

Otte nedslag i det grønlandske museumsvæsens historie – Daniel Thorleifsen

Qasigiannguit Museum – århundreders museums’ udvikling på fire årtier – Anne Mette Olsvig

Sisimiut Museum som aktiv, identitetsskabende institution – Dorthe Katrine Olsen

Beretning fra en museumsmand i kongerigets arktiske egne – Jesper Stormly Enevoldsen

Stærkere sammen – de grønlandske museers samarbejdsorgan NUKAKA – Peter Nygaard

Foto: Sisimiut Katersugaasiviat/Sisimiut Museum

Artikler og debat 

Så må man låne. Når samlingen ikke er tilstrækkelig rock ’n’ roll – Merete Bøge Pedersen og Louise Højsgaard Nielsen

Nyt lydværk stemningssætter festsalen på Arbejdermuseet – Josefine Albris

(Museums)Teksten giver lighed og frihed – når den kan læses af alle – Lea Victoria Rugård Jensen

Erindringsprojekt i en coronatid – Brit Vestergaard

Derudover rummer bladet også Nyheder, Publikationer og Udstillinger.

Køb bladetForside af bladet Danske Museer nummer 2 2022, der er illustreret med en grafik af det grønlandske flag.

Udgivelsesdato: 1. juni 2022.

Køb det nye nummer eller tegn abonnement

 

Layout: Bjørn Ortmann.