Det første nummer med vores nye navn, Magasinet Museum, er nu på gaden. Temaet er husmuseer.

Læs fx om hvordan særudstillinger kan reaktualisere et husmuseum uden at give køb på stedets autencitet, hvorfor Netværk for husmuseer blev oprettet, og hvordan et amerikansk museum har opnået succes på youtube.

Derudover kan du fx også læse om den nye museumsdefinition, opdyrkelsen af en ny målgruppe og en nyudviklet metode, der skal styrke samtalen om kunsts betydning i samfundet og rent politisk.

Bladet rummer også de faste sider Nyheder, Publikationer og Udstillinger.

Køb det nye nummer eller tegn et abonnement i vores webshop.

Udgivelsesdato: 1. marts 2023.

 

Tema

Husmuseer – et felt fuld af udfordringer og potentiale – Rikke Bjarnhof og Jesper Stub Johnsen

Guldet i familien Anchers gemmer – Andreas Spandet Bjerre

Særudstillinger giver perspektiv og genbesøg – Malene Linell Ipsen og Jeppe Priess Gersbøll

På jagt efter husets historiske lyd – Jesper Bækgaard

Magien i samtalen – Bakkehusets nye hjørnestue – Rikke Lagersted-Olsen

For skrøpelig for publikum – polfarerens virtuelle hjem – Jonas Nordby

YouTube-succesen på The Tenement Museum – Mia Falch Yates

 

Artikler

Tankevækkende møder mellem minoritetsetniske kvinder og kvindelige kunstnere fra det moderne gennembrud – Lene Bøgh Rønberg

Dansk hjælp til de ukrainske museer – Tine Knudsen

”Jeg kan mærke, at der er andre, der har det ligesom mig” – Jeppe Bo Rasmussen

Sådan fik verden en ny museumsdefinition – Den danske ICOM-delegation

 

Forsidebilledet er fra Anchers Hus i Skagen.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen.

Layout: Bjørn Ortmann.