Forsiden af Magasinet Museum nr. 4, 2023. Grafik. Forsiden er opdelt i bokse med forskellige farver. Fordelt i boksene står teksten: Er der styr på samlingerne? Magasiner på over 100 danske museer er blevet besigtiget. Så hvad rør sig derude?

Magasinet MUSEUM nr. 4 retter spotlyset mod samlingerne. Få et overblik over BEV*ARV-rapportens konklusioner. Er der sket nok med magasinforholdene, siden de sidst var under luppen i 2006?
Og hvordan står det egentlig til med arbejdsmiljøet? Er medarbejderne godt nok beskyttet, når det viser sig, at nogle samlinger indeholder fx skimmelsvamp eller pesticidrester?

Læs også om visionerne for fremtidens museer, Museernes Grønne Akademi, museumsgenstande fra krigzoner og meget mere.

Tema

103 danske museer har fået besigtiget deres magasiner – Signe Lillebæk og Kristiane Strætkvern

Det er en skrøne, at der ikke er råd til at bevare museernes samlinger – Lise Ræder Knudsen og David Holt Olsen

Pas på giftbomberne i samlingen – Louise Trier

Rekvisitterne skal ud af skammekrogen – Celia Simonsen og Rune Clark

Vores moderne kulturarv krakelerer og smuldrer væk – Clara Bratt Lauridsen, Anders Horsbøl Nielsen og Jonas Hørup Ruskjær

Husvild husflid – Sara Agnete Bjerre Hanghøj

 

Artikler og debat

Undskyld vi forstyrrer – Bodil Selmer og Susanne Højlund

5 dilemmaer for fremtidens museer – Andreas Bonde Hansen

Det er nu, vi skal handle – Rasmus Bahnsen og Birgitte Kehler Holst

Fremtidens museer: Museer er til for omverdenen – Jane Mylenberg

Hold øje med den røde liste – Louise Trier

META – Bencard med arkæologien i sin hule hånd – Line Lerke

 

Faste sider

Siden sidst, Udstillinger og Publikationer.

 

Køb bladet

Køb Magasinet Museum nr. 4

Køb abonnement

 

Forside og layout

Art director: Bjørn Ortmann.Forsiden af Magasinet Museum nr. 4, 2023. Grafik. Forsiden er opdelt i bokse med forskellige farver. Fordelt i boksene står teksten: Er der styr på samlingerne? Magasiner på over 100 danske museer er blevet besigtiget. Så hvad rør sig derude?