Hvordan forholder museer sig til de mere ubehagelige dele af vores historie?

Danske Museer nr. 3, 2022, har temaet ‘En ubekvem historie’.

Læs blandt andet om, når de lokale myter går stik imod fakta, hvordan man nuancerer formidlingen af nationale helte- og fjendehistorier samt udfordringerne ved indsamling af minkavleres personlige beretninger i forbindelse med masseaflivning af mink under coronaepidemien.

Forsidebilledet viser aflivede mink i november 2020. Foto: Rune Clausen, Det Grønne Museum. Layout: Bjørn Ortmann.

Tema

En ubekvem historie – Introduktion til temaet – Louise Trier

Undallslund – Henrettelsespladsen, der ikke vil dø – Dorte Kook Lyngholm

Med rundvisninger kan vi prikke til modstandsmyterne – Simon Grønlund, Sarah Yigzaw og Mai Stenbjerg

De sidste mink – Maria Juul Svalling og Rune Clausen

Statens Museum for Ubehag – Anna Vestergaard Jørgensen

Den ubekvemme krop – Amalie Schjøtt-Wieth og Ion Meyer

Vejen til et kolonihistorisk museum er brolagt med uenighed – Tine Knudsen

Berøringsangsten i Grindsted – Anna Louise Siggaard og Jonas Hørup Ruskjær

Skamplet og foregangsland på samme tid? – Rasmus Skovgaard Jakobsen og Mads Laier Sørensen

 

Artikler og debat

Vikinger i krydsild mellem Rusland og Ukraine – Pauline Asingh og Mads Kähler Holst

Konference på fjeldet med Skandinaviens husmuseer – Andreas Spandet Bjerre

Markante ændringer i danske museers indtægtskilder – Peter Thor Andersen

Nu bliver 1180 magasinrum inspiceret landet over – Kristiane Strætkvern

Meta: Gamle museer og unge gæster – Tilde Strandbygaard Jessen

 

Derudover rummer bladet også de faste sider Nyheder, Publikationer, Udstillinger og Internationalt.

 

Køb bladet

Udgivelsesdato: 1. september 2022.

Køb det nye nummer eller tegn abonnement.