En yngre kvinde med briller og hijab kigger direkte på beskueren. Hun er på vej ned ad en trappe, mens hun bærer på en gennemsigtigt kasse fyldt med indpakkede mønter.

Nationalmuseets enorme samling er hele Danmarks, og museet arbejder for tiden for at flere genstande kan komme ud og leve i udstillinger på lokalhistoriske museer rundt om i landet. Men hvis man vil låne fra samlingen eller forske i den, hvordan orienterer man sig så i den, og hvordan er den organiseret? Det svarer samlingschef Bobo Magid på i denne artikel.

Hvordan orienterer jeg mig i Nationalmuseets samlinger? Hvor mange genstande er der på Nationalmuseet? Hvordan bliver der indsamlet? Spørgsmålene er mange og kompleksiteten stor i de omfangsrige samlinger, så her er et indblik i Nationalmuseets samlingsforvaltning, som vi arbejder med den i 2023.

Ansvaret for samlingerne er blevet samlet i én afdeling

Hvor mange genstande Nationalmuseet har, er ikke et helt enkelt spørgsmål at svare på. Der var ca. 2,1 millioner registreringsposter i 2022, men en registreringspost kan dække over én genstand eller 20.000 genstande. Tallet bliver mere og mere retvisende for hvert år, eftersom mere bliver registreret bedre og gamle uddeponeringssager gennemgået. Den primære tilvækst i samlingerne er på danefæområdet, hvor der i 2022 alene blev registreret ca. 18.000 nye danefægenstande.

Sådan fremsøges og registreres Nationalmuseets genstande

Nationalmuseets samlinger kan selvfølgelig fremsøges i SARA, i skrivende stund er der overført 1,9 millioner registreringsposter med udvalgt data. Sideløbende arbejdes der i disse år målrettet med at få strømlinet alle Nationalmuseets gamle registreringsdata og registreringsformater samt at sikre data vedrørende konservering og pladsregistrering.

samlinger.natmus.dk kan en større del af Nationalmuseets genstande ses. Scanninger og fotoregistrering er en del af det daglige og løbende arbejde, og målet er hele tiden at stille mere og mere materiale frit til rådighed for alle typer brugere – både museerne og interesserede i ind- og udland.

Stor magasinflytning gør adgangen til museets genstande sværere

Registreringen og gennemgangen af samlingerne bliver i disse år godt hjulpet på vej af det store fællesmagasin i Vinge ved Frederikssund bygget af SLKS til brug for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. De genstande, der bliver flyttet, bliver tjekket grundigt i forhold til deres registrering samt fotograferet. Flytningen kan i øjeblikket gøre det svært at få adgang til genstande, da mange er pakket ned og under flytning, og fordi alle kræfter på museets bruges på dette projekt. I 2022 blev der alene flyttet 75.000 genstande til de nye magasiner.

Restriktiv indsamling

Bortset fra danefæ indsamler Nationalmuseet meget begrænset i dag ligesom så mange andre kulturhistoriske museer. Forskellige samlinger har forskellige praksisser, således bliver der eksempelvis ikke indsamlet mange genstande til Frihedsmuseets samlinger længere. Grunden til at indsamlingspraksis er blevet så restriktiv er velkendt for mange kulturhistoriske museer i dag og skyldes, at bevaring og magasinforhold er så udfordrede. Men det er en diskussion, der er yderst relevant for alle museer i dag.

Enhedernes hjemtagelser i 2022 Antal genstande Antal danefægenstande
Danmarks Oldtid —- 4.365
Danmarks Middelalder og Renæssance 17 1.431
Den Kgl. Mønt og Medaillesamling 651 12.048
Danmarks Nyere Tid 183
Frilandsmuseet 84
Etnografisk Samling 8
Antiksamlingen 15
Musikmuseet 7
Krigshistorisk Samling 132
Frihedsmuseet 35
I alt 1.132 17.844


Samlingen skal ud på de lokalhistoriske museer

Bronzehoved af mand med horn, der snor sig ud af hans hat.

Et væsentligt fokusområde i Nationalmuseets samlingsforvaltning i 2023 var at sikre at genstande kommer ud i landet og bliver udstillet. Eksempelvis er det imponerende Kallerupfund fra bronzealderen i øjeblikket udstillet i Thisted Museums nye bygninger i Thy og er dermed kommet tilbage det område, hvor det oprindeligt blev fundet i 2019. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet.

Hvis der skal fremhæves væsentlige fokusområder i Nationalmuseets samlingsforvaltning i 2023, så er et af dem at sikre, at genstande kommer ud i landet og bliver udstillet på de lokalhistoriske museer. Der er ca. 15.000 genstande i udlån i forvejen, men der er mange museer, der fornyer udstillinger i disse år, og her kommer der mange nye genstande fra Nationalmuseets samlinger i spil. Det gælder eksempelvis det imponerende Kallerupfund fra bronzealderen, som nu er udstillet i Thisted Museums nye bygninger i Thy og dermed er kommet til det område, hvor det oprindeligt blev fundet i 2019.

Dernæst er prioriteringen at få museets forskellige og hidtil uensartede registreringsformater strømlinet og digitaliseret. Dette skal føre til, at Nationalmuseet bedre kan tilgængeliggøre viden om samlingerne, arkiverne inklusiv. Digitalisering kommer dog aldrig til at kunne afløse en museumsinspektør med stor viden om sin samling. Oplæring og overlevering er fortsat helt afgørende for at få sat genstande i spil i forskning og formidling. Men den øgede digitalisering er på mange måder væsentlig for at tilgængeliggøre vores samlinger. Der er stor interesse for samlingerne både nationalt og internationalt, hvilket kun er en fornøjelse.

Fakta om Nationalmuseets samlingsmanual

Nationalmuseet arbejder løbende med at opdatere sin praksis omkring forvaltning af samlingerne i en såkaldt samlingsmanual. Her beskrives eksempelvis principper for værdiansættelse af genstande til udlån eller håndtering af moderne håndskydevåben på museer.

Manualen opdateres løbende og er tilgængelig på museets hjemmeside natmus.dk

Samlinger og samlingskoordinatorer på Nationalmuseet

Nyere Tid og Verdenskulturer: Museumsinspektør Anne-Mette M. Andersen

De Krigshistoriske Samlinger: Museumsinspektør Jørgen Walseth

Middelalder- og Renæssancesamling: Museumsinspektør Marie Laursen

Oldtiden og Antiksamlingen: Museumsinspektør Stine Schierup

Danefæ: Museumsinspektør Line Højbjerg Berg

Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling: Museumsinspektør Salwa Yasmina Amzourou

Musikmuseet: Museumsinspektør Marie Martens

Frilandsmuseet: Museumsinspektør Christina Ax

Generel samlingskoordinator er museumsinspektør Rikke Ruhe, der blandt andet tager sig af registreringsstandarder, copyright og rettigheder, GDPR-spørgsmål og nøgletal for Nationalmuseets samlinger.

Bobo Magid er samlingschef på Nationalmuseet.

 

Foto, øverst: Samlingskoordinator for Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling, museumsinspektør Salwa Yasmina Amzourou. Foto: Nationalmuseet.

 

Artiklen er udgivet i Magasinet MUSEUM nr. 4, 2023.

Køb bladet i Magasinet MUSEUMs webshop.

Forsiden af Magasinet Museum nr. 4, 2023. Grafik. Forsiden er opdelt i bokse med forskellige farver. Fordelt i boksene står teksten: Er der styr på samlingerne? Magasiner på over 100 danske museer er blevet besigtiget. Så hvad rør sig derude?