Udsnit af artikel i Magasinet MUSEUM.

Fremtidens Museer

I denne serie tager vi et kig i krystalkuglen, zoomer ind på en udfordring og ser på, hvordan den kan løses. Hvad skal der til for, at museerne kan gå en lys fremtid i møde? Denne gang med Jane Mylenberg, afgående direktør på ENIGMA.

Da jeg for en del år siden satte mig i direktørstolen på et større museum, kom jeg hurtigt ud på kanten af den stol, da en af mine nye kollegaer indledte vores første samtale med ordene: ”Hvem laver du museum for? Dig selv eller gæsterne?”

Først blev jeg nærmest blæst omkuld af hendes provokerende spørgsmål. Både fordi det var så utilsløret, men også fordi ordene rummede en frygt for, at hun og jeg ikke var enige. Siden er jeg vendt tilbage til hendes spørgsmål igen og igen. For hvor var det dog modigt og rigtigt at turde stille det.

I skrivende stund er det nogle måneder siden jeg opsagde min stilling som direktør for ENIGMA, og nu spørger MUSEUM om, hvad der skal til for at museumsbranchen kan gå en lys fremtid i møde? Inspireret af min kollega, er mit enkle svar: at museet opleves som relevant af vores gæster.

Jeg kunne også have valgt at svare som de fleste nok havde gjort; at branchens største udfordring de kommende år vil være at skaffe finansiering. For sådan er det jo altid. Men tillad mig at parkere snakken om penge bare for en stund og løfte blikket.

For at nærme sig en forståelse af sin relevans, kræver det, at man kigger dybt ind i sin raison d´etre for klart at kunne svare på, hvordan ens museum er nødvendigt for det samfund, som finansierer dets virke, og hvordan det er relevant for de borgere, som er de potentielle gæster. En del af forklaringen findes i museets vedtægter, og så er der selvfølgelig museumsloven som det juridiske framework. Men hvad med omverdens forventninger? Hvad vil gæsterne have af museet?

Jeg tror, at vi som branche har en gylden mulighed for at gøre os relevante steder, hvor de traditionelle veje og broer er brudt sammen.

Portrætfoto af Jane Mylenberg i sort hvid. Hun har krøllet hår og en sort bluse på.

Jane Mylenberg. Foto: Nana Reimers.

Det danske samfund er bygget på tillid. Hvert år måler vi, hvordan og hvor meget vi stoler på hinanden. Og hvert eneste år viser den måling, at danskere generelt har stor tillid til både vores fælles systemer og hinanden. Vi ved også noget om, hvilke erhverv, der generelt nyder størst tillid. VI stoler mest på sundhedsmedarbejdere og bibliotekarer. Sidstnævnte erhverv kan fint sammenlignes med at være ansat på et museum. Det vil sige, at vi der arbejder i museumsverdenen mødes af en grundlæggende tillid fra det omgivende samfund. Det er en gave. Og en vi slet ikke har pakket ordentligt ud endnu.

Hvis vi abonnerer på, at danskerne har tillid til os, der arbejder på museerne, og dermed vores udstillinger og aktiviteter, så giver det en række muligheder for, at museerne kan påtage sig et større samfundsansvar. For vi har potentialet til at skabe rum og miljø omkring nogle af de samtaler, som for længst er kørt af sporet i andre dele af samfundet.

I dag svarer 60 % af danskerne, at de ikke længere deltager i den offentlige debat, fordi tonen er for rå. Den offentlige samtale har flyttet sig fra de traditionelle medier og politiske fora til sociale medier, hvor ingen har ansvar for at sikre, at tonen er ok. Men det ansvar kan vi som institutioner og som kulturmedarbejdere løfte.

Så mit helt konkrete svar på spørgsmålet er: Museernes lyse fremtid ligger i, hvorvidt vi evner at bruge den tillid, som danskerne viser os til at skabe relevante rammer omkring noget af det vigtigste vi har som samfund; vores demokratiske samtale. Hvad de samtaler skal handle om, afhænger af det enkelte museums ansvarsområde og samlinger, men der er ingen tvivl om, at der er brug for det, som vi som ansatte og institutioner har at tilbyde.

Jane Mylenberg er debattør og afgående museumsdirektør på ENIGMA.

 

Artiklen er udgivet i Magasinet MUSEUM nr. 4, 2023.

Køb bladet i Magasinet MUSEUMs webshop.

Forsiden af Magasinet Museum nr. 4, 2023. Grafik. Forsiden er opdelt i bokse med forskellige farver. Fordelt i boksene står teksten: Er der styr på samlingerne? Magasiner på over 100 danske museer er blevet besigtiget. Så hvad rør sig derude?