Udsnit af folderen Emergency Red List.

På grund af krigen i Ukraine er landets kulturarv i stor fare for at blive plyndret og handlet videre til eksempelvis museer. I dette nummer sender Magasinet MUSEUM derfor en såkaldt Red List ud i samarbejde med Blue Shield Danmark og ICOM. Blue Shield Danmarks formand Søren la Cour Jensen forklarer her, hvorfor listen er vigtig.

Hvad er en rød liste?

Når et land bliver ramt af væbnet konflikt, af større naturkatastrofer eller der af andre grunde opstår en situation med lovløshed og økonomisk usikkerhed, så er plyndringer og tyveri af kulturarv ofte en af konsekvenserne. ICOMs Red Lists er lavet for at gøre toldvæsner, politi, auktionshuse, museer og potentielle private aftagere opmærksomme på, hvilke typer af genstande, der typisk kommer på det illegale marked fra de givne områder.

Hvordan kan museumsfolk bruge den røde liste?

Det er utroligt vigtigt, at vi som museumsmennesker er opmærksomme på, hvilken proveniens, der er på de genstande vi indlemmer i vores samlinger. Der er kommet en større opmærksomhed på, om den proveniens, der følger med genstandene nu også er korrekt. Det er vores ansvar som museer at efterprøve proveniensen, og ikke blot tage alt for gode varer. De røde lister er et godt redskab, til at vise, hvor vi skal være særligt påpasselige.

Hvad skal man gøre, hvis man har mistanke om, at man er stødt på stjålet, ukrainsk kulturarv?

Hvis man bliver tilbudt mistænkelige genstande, skal man rette henvendelse til politiet. Politiet vil så ofte kontakte et relevant museum eller andre specialister for at få sagen yderligere belyst.Forsiden af den røde liste. Der er forskellige billeder af genstande blandt andet en englefigur og religiøse ikoner.

Hvordan har ICOM fået overblik over, hvilke genstande der er i farezonen?

ICOM har samarbejdet med ukrainske museer for at få et så godt overblik som muligt. De genstande man ser på de forskellige røde lister, er altså eksempler på typer af genstande, som særligt bliver stjålet og handlet illegalt fra de berørte områder.

Hvorfor sender I listen ud nu?

Allerede efter Ruslands invasion af Krim i 2014 var der opmærksomhed på, at museumssamlinger var blevet flyttet, og situationen er nu blevet endnu mere lovløs. Listen kommer ud nu, på et tidspunkt, hvor Blue Shield Danmark og ICOM Danmark med støtte fra Velux Fonden har afsluttet vores projekt med at sende materialer til vores kollegaer i Ukraine. Vi håber listen kan være med til at øge opmærksomheden på al illegal handel med kulturarv.

Er der eksempler på, at de røde lister hidtil har virket efter hensigten?

Ja, listerne har især vist sig gavnlige for toldvæsner og politi, der gennem dem er blevet mere opmærksomme på illegal transport af kulturarvsgenstande.

Louise Trier er redaktør på Magasinet MUSEUM.

 

Download folderen ICOMs Emergency Red List of Cultural Objects at Risk Ukraine som PDF.

 

Artiklen er udgivet i Magasinet MUSEUM nr. 4, 2023.

Køb bladet i Magasinet MUSEUMs webshop.

Forsiden af Magasinet Museum nr. 4, 2023. Grafik. Forsiden er opdelt i bokse med forskellige farver. Fordelt i boksene står teksten: Er der styr på samlingerne? Magasiner på over 100 danske museer er blevet besigtiget. Så hvad rør sig derude?