Et alternativ til at lukke mindre museer kan i visse tilfælde være at omdanne dem til selvbetjente udstillingssteder. Gæstebogen på Hals Museum flyder ligefrem over med rosende ord om gratis adgang og udvidede åbningstider.

”Du skal på museum for at kigge på flintøkser og knoglerester – men kigger langt efter en kustode.” Sådan skrev DR i april 2017, da Nordjyllands Historiske Museum begyndte arbejdet med at omdanne Hals Museum til et selvbetjent udstillingssted. Omdannelsen var en følge af de centraliseringer og rationaliseringer, som også andre danske museer i en årrække har gennemført, og som nogle steder har ført til lukning af mindre afdelinger.

Det hævdes ofte, at god publikumsbetjening og museumsformidling forudsætter en personlig modtagelse og dialog med et levende menneske, og for nogle vækker begrebet ’selvbetjent museum’ associationer til et tomt og øde museum, hvor gæsterne er overladt til sig selv. Den forestilling satte Nordjyllands Historiske Museum sig for at udfordre med Hals Museum.

Tag i døren og gå ind

Selvbetjeningsløsningen på Hals Museum har erstattet den tidligere museumsværts opgaver som for eksempel at åbne og lukke museet, sælge billetter, vejlede gæster samt overvåge udstillingerne.

Nu styres åbning og lukning automatisk af et ur, der slår lås og tyverialarm til og fra. Den daglige åbningstid kan indstilles via automatikken, men har siden åbningen i 2018 været kl. 9.00 – 21.30 hver eneste dag året rundt. Det har udvidet åbningstiden fra 330 timer til 4.562 timer årligt, og det har øget tilgængeligheden til udstillingerne markant – både for lokale og områdets mange turister.

Overgangen til automatik har samtidigt gjort det muligt at gøre et besøg på museet gratis. Gæsterne kan ganske enkelt tage i døren og gå direkte ind. Der er ikke noget besvær med adgangskontrol i form af indlæsning af sygesikringskort, mobile pay eller kreditkortløsninger, der både ville være omkostningstunge og udelukke Hals-områdets mange udenlandske turister.

Derudover er der opsat en tæller til registrering af museumsgæsterne, og der er installeret overvågningskameraer, så udstillingerne kan overvåges online af museets personale ved de øvrige afdelinger. Der føres tilsyn med teknik og udstillinger månedligt.

Sikring af genstande på et værtsløst museum

I de gamle udstillinger på Hals Museum var mange af genstandene udstillet uden for montrerne under opsyn af museumsværten. Overgangen til et selvbetjent museum har derfor også krævet en ombygning af udstillingerne for at sikre genstandene. Det er primært foregået ved at placere sarte genstande i alarmsikrede glasafsnit med glasruder fra gulv til loft. Det har været en forholdsvis billig løsning, der gør det muligt at placere mange genstande i samme montre.

Det kan dog have den bivirkning, at det forstærker museumsgæstens følelse af at være ’Palle alene i verden’. For at modvirke det er der lagt vægt på en formidlingsform, som viser menneskers levede liv i Hals på plancher, filmklip og billeder. Udstillingerne er desuden opbygget med stor tillid til gæsterne, og de indeholder derfor så mange genstande og museumskopier, der kan tåle berøring, som overhovedet muligt. Alt sammen i bestræbelsen på at modvirke fornemmelsen af at komme ind i en mennesketom udstilling, hvor alt er på afstand bag glas.

Gå på opdagelse med ny app

Med omdannelsen til selvbetjening var det oplagt at gøre Hals Museum til et lille eksperimentarium for, hvordan brugen af digitale teknologier kan bidrage til at gøre selvbetjente udstillingssteder nærværende for gæsterne. Hals Museum ligger midt i et skanseanlæg fra 1600-tallet, der i dag fungerer som rekreativt område for byens borgere. For at pirre nysgerrigheden hos de mange, der bruger området rekreativt, og få dem til både at søge viden i udstillingerne og gå på opdagelse på skanseområdet uden for museet, blev overgangen til selvbetjening kombineret med forskellige tests af digitale teknologier. Heriblandt udviklingen af appen Opdag Skansen. Det blev muligt via Nordjyllands Historiske Museums deltagelse i det nationale forskningsprogram Vores museum, hvor appen blev udviklet og testet. Den blev desuden støttet økonomisk af Aalborg Kommune.

Testen af den digitale formidling er fortsat under udvikling. Det kan dog allerede på det nuværende grundlag konkluderes, at digitale løsninger – som formidlingen i det hele taget – kræver meget umiddelbare og simple løsninger for at kunne fungere på et selvbetjent udstillingssted. Gæsternes opmærksomhed har vist sig svær at fastholde, selv ved den mindste tvivl om, hvordan Opdag Skansen skal gennemføres, eller ved tekniske forhindringer. Og når der ikke er en museumsvært på stedet, er der heller ingen at spørge om hjælp.

Skiltning og forklarende tekster har vist sig at kunne afhjælpe en del af problemet. Men hvor en traditionel mulighed for at afprøve uniformer har fungeret upåklageligt og været populær, er gæsterne gået lige forbi introplanchen til Opdag Skansen-appen uden at ænse den. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse løbende. Formidlingsmæssigt gælder derfor mange af de hensyn, som også gælder for vores bemandede udstillinger. Det mest fremtrædende er keep it simple og at være velovervejet i valg af digitale teknologier ud fra den kontekst, museet befinder sig i.

Tillid og udvidet adgang vækker begejstring

Det selvbetjente Hals Museum blev indviet 1. maj 2018, og efter de første knap to år kan der gøres status. Besøgstallet er uændret og ligger på samme niveau som før, det vil sige små 5.000 gæster om året. Samtidig har museets tillid til gæsternes adfærd i udstillingerne vist sig velbegrundet. Udstillingerne har hverken været udsat for hærværk eller nævneværdige affaldsmængder. Museumsgæsterne har heller ikke klaget, men derimod via en gæstebog gentagne gange takket for tilliden, udtrykt tilfredshed med de nye åbningstider, den gratis adgang og det nyindrettede museum. Udenlandske gæster har udtrykt tilfredshed med de engelske oversættelser af hele den nye udstilling. Ingen har udtrykt savn efter en museumsvært. Indtrykket er snarere, at gæsterne er godt tilpas med selv at gå rundt og opdage museet.

En anden erfaring er, at gæsterne gerne vil sætte deres eget aftryk i museets udstillinger. De poserer på fotos i prøv selv-uniformer, og de bruger flittigt gæstebogen – præcist som det var tiltænkt.

Den kreative brug af udstillingen har blandt andet ført til en lidt skæv historie. Museet opdagede nemlig ved et tilfælde, at efter en opdatering af en tablet i udstillingen kunne denne tilgås af gæsterne uden museets vidende. Og det var åbenbart blevet meget populært, idet tabletten indeholdt en række billeder af selvtilfredse gæster, som havde sneget sig til at tage selfies på museet. En enkelt af ’hackerne’ afslørede dog sig selv i gæstebogen.

For Nordjyllands Historiske Museum er selvbetjente museer en bæredygtig succes, som er kommet for at blive, og vi kan med en vis ret sige, at omdannelsen af det bemandede Hals Museum til et selvbetjent udstillingssted har været en succes set med museumsgæsternes øjne. Der er tale om en økonomisk bæredygtig mulighed for at sikre borgere og turisters adgang til vores udstillingssteder, og museumsgæsterne kvitterer for tilliden, de bliver ved med at komme, og de holder udstillingerne pæne og rene.

Artiklen blev bragt i Danske Museer nr. 2, 2020