Et museumsbesøg er et højdepunkt i skoleåret. Men ofte får eleverne ikke det optimale ud af besøget, blandt andet fordi lærerens tid går mere med logistik end med undervisning. Derfor har Experimentarium og Københavns Professionshøjskole udviklet en ny måde at ‘gå på museum’ på. Flere museer står på spring for at bruge metoden.

Af Christian Juul Yssing, PR-konsulent, Experimentarium

Et museumsbesøg er et sjovt afbræk fra skoleskemaet og lokker med løftet om spændende læring og nye perspektiver. Men selv om oplevelsen oftest er god, er et museum sjældent optimalt som læringsrum – især ikke når klasserne kommer på egen hånd.

”I praksis ender besøgene ofte i fri leg. Det er de færreste lærere, der får koblet besøget med fagene eller rammesat elevernes læringsprocesser ordentligt. Lærerne har viljen, men ikke altid overskuddet – så det er derfor oplagt, at museerne gør det lettere for lærerne at få det bedste ud af besøget,” siger uddannelseskonsulent Morten Raahauge Philipps, Københavns Professionshøjskole.

Derfor har Experimentarium og Københavns Professionshøjskole udviklet FLIP EXPERIMENTARIUM – et nyt besøgskoncept til klasser, som kommer på egen hånd. Det er inspireret af undervisningsmetoden ’Flipped Learning’, som i disse år vinder indpas i folkeskolen. Foreløbig ligger der 10 gratis undervisningsforløb til mellemtrinnet og udskolingen klar på Experimentariums hjemmeside.

”På Experimentarium kommer der rigtig mange skoleklasser på egen hånd – de slår sig løs og får med garanti læring med hjem,” fortæller Pia Maria Lie, publikumschef og ansvarlig for skoleindsatsen på Experimentarium. ”Men allerede fra åbningen af det nye Experimentarium for to år siden forstod vi, at vi havde brug for et koncept, som kunne hjælpe klasserne med at dykke dybere ned i udstillingerne – og vi fandt vores perfekte udviklingsmatch i læreruddannelsen og forskningsmiljøet på Københavns Professionshøjskole.”

Inspireret af Flipped Learning

’Flipped Learning’ ’flipper’ populært sagt den traditionelle undervisning på hovedet. I stedet for undervisning i klassen fulgt af lektier derhjemme forbereder eleverne sig hjemme med videoklip, der formidler stoffet. Det frigør tiden i skolen til elevernes fordybelse, øvelser og perspektivering. Metoden har lignende fordele, når den bruges i forbindelse med et museumsbesøg.

”Målet med FLIP EXPERIMENTARIUM er at frigøre lærerens kræfter til undervisning, at øge elevernes faglige udbytte og at sikre, at besøget på Experimentarium forankres bedre i læringsmål og i undervisningen på skolen. Og når lærer og elever ankommer forberedt, kan de gå hurtigt og fokuseret i gang,” forklarer Pia Maria Lie.

Eleverne forbereder sig inden besøget med et spørgeskema og ved at se film. Filmene viser de relevante udstillinger på Experimentarium, formidler det naturfaglige stof og introducerer øvelserne, eleverne skal lave. Spørgeskemaet, som læreren frit kan tilpasse til sin undervisning, får eleverne til at reflektere over det naturfaglige indhold i udstillingerne og knytter teorien til praktiske øvelser. Eleverne udfylder løbende skemaet før, under og efter besøget, hvilket giver læreren mulighed for at forholde sig til elevernes forudsætninger og deres arbejdsindsats.

”På vores testklasser kan vi se, at eleverne i højere grad ved, hvad de skal, og hvordan de skal gøre det, når de benytter et FLIP-forløb. Frem for alt går de mere udforskende til udstillingerne og bruger deres naturfaglige kompetencer – og det er jo lige præcis det, som vi gerne vil opnå her på Experimentarium,” siger Pia Maria Lie.

”Udstillingerne på Experimentarium er godt tænkt, og hvert et lille hjørne oser af faglighed. Eleverne bliver helt naturligt til ’opdagende strejfere’, der lidt tilfældigt oplever det, de nu kommer forbi – det er godt, men ikke altid nok i en skole-sammenhæng. I vores tests af FLIP-forløbene ser vi, at eleverne bruger udstillingerne anderledes – de bliver ’udforskende naturfagselever’, der arbejder i dybden, måler, vejer, dokumenterer og diskuterer,” siger Morten Raahauge Philipps.

Tilbage i skolen skal eleverne bearbejde deres nye viden, de hjembragte målinger og dokumentation, og på den baggrund kan nye hypoteser opstilles og afprøves.

Museer og virksomheder står på spring

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole oplever stor interesse for FLIP EXPERIMENTARIUM fra museer, science centre, zoologiske anlæg mv.

”Fælles for dem er, at de ser fordelen ved et skalérbart og gennemtestet koncept, som er let at løbe videre med i eget regi. Det trækker også, at konceptet ikke kræver dedikerede formidlerkræfter ud over i udviklingsfasen, hvor der skal produceres forløb og indhold,” siger Pia Maria Lie.

”Vi har også taget hul på et projekt, hvor tanken er, at museer og eksterne læringsmiljøer over hele landet kan gå sammen om at kompetenceudvikle deres formidlere, så de kan benytte FLIP-metoden og meget gerne også forfine den til fælles inspiration,” tilføjerMorten Raahauge Philipps.

Muligheden for at bruge FLIP EXPERIMENTARIUM til kompetenceudvikling og voksenundervisning har, ifølge Pia Maria Lie, også fanget virksomhedernes interesse. Men også virksomheder, som ønsker at blive bedre til at slå dørene op for skolerne, står på spring for at udvikle egne forløb baseret på konceptet.

FAKTA

  • Experimentarium og Københavns Professionshøjskole står bag FLIP EXPERIMENTARIUM.
  • FLIP EXPERIMENTARIUM er inspireret af undervisningsmetoden Flipped Learning og benytter video og spørgeskemaer til at forberede eleverne før, under og efter besøget, hvilket har væsentlig betydning for elevernes faglige udbytte.
  • Der er udviklet 10 undervisningsforløb, som alle tager udgangspunkt i Experimentariums interaktive udstillinger. Der er udviklet forløb til mellemtrinnet og udskolingen.
  • Undervisningsforløbene er gratis og kan findes på Experimentariums hjemmeside – experimentarium.dk/til-skoler/undervisningsmaterialer

Artiklen blev bragt i Danske Museer nr. 2, 2019