En medarbejder står med en gruppe smilende piger, der har blomsterkranse på hovederne og gammeldags kjoler og kjortler i lyse farver. Bag dem ses blandt andet et hvidt legehus, en gammeldags barnevogn og en hest i træ.

Der har været stor efterspørgsel på den andersenske metode, siden den i efteråret 2022 indbragte H.C. Andersens Hus en DASA Award – den store internationale undervisningspris, som tre danske museer inden for de seneste år har vundet. Prisen har først og fremmest givet det blå stempel til en formidlingsmetode, som formidlerne har måttet slås for.

Det er formiddag i H.C. Andersens Hus. 20 elever fra 8. klasse sidder i en rundkreds og ser på fem kammerater, som står foran dem og fortolker en del af udstillingen med deres kroppe. Kropsskulpturen, som de fem elever skaber, er både abstrakt og sjov, og eleverne griner med hinanden. Stemningen er god, eleverne ved, det er okay at grine. Forinden har formidleren sagt til dem, at hvis der bliver grint, bliver der også eksperimenteret mere. Nu spørger formidleren, hvilke følelser eleverne ser i skulpturen.

”Vrede,” siger en elev, mens en anden i stedet ser forvirring. ”Eller måske ensomhed,” fortsætter eleven, og det bliver til en samtale mellem elever og formidler om alle de forskellige følelser, eleverne tager med sig, selvom de har set på det samme.

Formidling i H.C. Andersens ånd

Situationen med 8. klassen i H.C. Andersens Hus er et godt eksempel på dét, som museet lige har modtaget en DASA Award for. Allerede da eleverne ankom til museet to timer tidligere fik de at vide, at den store mission ved dagens undervisningsforløb ville være at undersøge mange forskellige perspektiver af den samme sag, uden at de på noget tidspunkt skulle konkludere, hvilket der er det rigtige. For præcis sådan gør H.C. Andersen også i sine eventyr.

Undervejs i formidlingslegene, oplæsningen, lytningen, mødet med udstillingen og alt det andet, har formidleren hele tiden været enormt omhyggelig med at signalere, hvilke roller eleverne har, og hvornår de har dem. Skal de lytte, udforske eller analysere? Med denne tydelighed opstår den nødvendige tillid og tryghed, der skal til, for at eleverne får allermest ud af dagen i Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus: De går hjem med ny viden om H.C. Andersen og hans kunstneriske metode. De har refleksioner over, hvad de kan bruge metoden til i deres hverdag. Hver for sig har de oplevet sig selv som en kompetent og relevant museumsbruger, og de er blevet bevidste om deres kommunikative værd og selvværd.

”Det er alt arbejde værd, når vi kan se, at eleverne er mere opløftede og snakkende, når de forlader museet, end de var, da de kom,” siger børn- og ungechef Mette Kiilerich, der sammen med sin kollega, Mette Stauersbøl Mogensen, i eftersommeren 2022 var i Luxembourg for at modtage den prestigefyldte pris DASA Award, som årligt uddeles af The European Museum Academy. Prisen uddeles til det museum, der bedst forener undervisning og udstilling, og for inspektørerne i H.C. Andersens Hus blev prisen kulminationen på mange års afsøgning, udvikling og afprøvning af en helt ny formidlingsform.

”Prisen er en bekræftelse i, at vi har fat i en god retning, når vi prioriterer børn og unges kulturelle og kommunikative selvværd. Når vi prioriterer ’empowerment’ i vores tilgang til formidling,” siger Mette Kiilerich.

Selvtillid i hverdagen

En gruppe børn holder stolte deres egne kunstværker op i luften.

Alle elever i klassen bidrager til udstillingen med et værk, som de har skabt med inspiration i udstillingen i H.C. Andersens Hus. Foto: Museum Odense.

Dommerne brugte det samme ord – empowerment – i den udtalelse, der fulgte med DASA-prisen. De sagde: ”Det varierede og mangefacetterede undervisningsprogram styrker unge menneskers mulighed for at undersøge kreativitetens kraft, at oversætte det til et udtryksfuldt sprog og dermed blive modne og selvsikre mennesker. Det er en model, som voksne også kan lære meget af.”

Det sidste tager de for pålydende på kontoret hjemme i Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus i Odense. Her hænger dommer-bemærkningen på fælleskontorets opslagstavle som et mantra, der dagligt skal indgyde selvtillid i hele Børn- og Ungeteamet. For de har ofte skullet forsvare deres metode. Mette Kiilerich forklarer:

”Vi er blevet mere sikre nu, og hvis vi indimellem støder på fagfællers bekymring om, at vores åbne og dialogiske greb i undervisningen kan være på bekostning af genstandsfeltet, er vi på sikker grund. Vores erfaring er entydigt, at det er til genstandsfeltets fordel, at der også er plads til åbne aktiviteter, hvor eleverne ikke kun får kendskab til, men også ejerskab over den kulturarv, de møder hos os. Vi veksler harmonisk imellem traditionel vidensoverførsel og dialogisk undervisning.”

”Selvfølgelig er vi ikke de første, der bruger dialogiske greb, men vi har opdaget en kæmpe fordel i at dele det traditionelle og det dialogiske meget skarpt op. Det nye hos os er først og fremmest, at vi helt konkret har defineret de forskellige roller, vi tildeler eleverne i de forskellige aktiviteter ved at udforme en decideret rollemanual. Den hjælper os med at holde tungen lige i munden og huske os på, hvad vi skal i denne aktivitet: Skal eleverne lære, huske, opleve eller føle noget? Er det os eller dem, der kender svaret, eller skal vi finde det i fællesskab? Det giver konsekvens og skaber samtidig tryghed og engagement, som både elever og lærere bemærker, når de besøger os,” siger hun.

Efter modtagelsen af DASA-prisen sigter formidlerne endnu højere i museets nye tiltag, og det vil gæsterne bemærke, lyder det fra Mette Kiilerich, som uddyber: ”Hovedformålet er fortsat at klæde eleverne på til aktivt og selvstændigt at kunne bruge deres nye erkendelser, når de forlader museet. Det er vores varemærke.”

Ambitionerne begrænser sig ikke til eventyrdigterens univers, for sammen med formidlingskolleger fra Museum Odenses øvrige museer er Mette Kiilerich og formidlingsdesignerne i gang med at udvikle undervisningsmateriale til både Møntergården, Den Fynske Landsby og Carl Nielsen Museet, der åbner i juni 2023. Mette Kiilerich peger på, at formidlingskonceptet fra H.C. Andersens Hus ikke uden videre kan kopieres til Museum Odenses øvrige undervisningsforløb. I hvert eneste museum vil Børn- og Unge-teamet fra Museum Odense nemlig tage udgangspunkt i stedets formidling, og ikke H.C. Andersens metode.

Den vigtige bevidsthed

Tre danske museer har vundet DASA Award’en indenfor ganske få år, og det får Mette Kiilerich til at spekulere over, hvad det er danske museer kan. ”Mon ikke det har rod i den særlige nordiske børnekultur, som mange er enige om begyndte med H.C. Andersens litteratur, og som giver børn og barndom en særlig plads i undervisnings- og formidlingsarbejdet? Herhjemme er vi i hvert fald – i højere grad end i resten af Europa – optagede af at give børn en stemme og udforske emner fra børnenes perspektiv som en del af dannelsen,” siger Mette Kiilerich.

Hun fortsætter: ”Der, hvor vi efter vores mening kan blive endnu stærkere, også i Danmark, er bevidstheden om vores til- og fravalg, når vi formidler til børn. Enhver metode udløser en bestemt rolle til både den voksne og børnene, og børnene er yderst kompetente til at udfylde den rolle, de bliver tildelt. Derfor er det godt at spørge sig selv: ”Hvad er det præcis, jeg vil med børnene her?” Hvis det vi vil er at overføre en masse spændende, men indiskutabel viden om stenalderen, er det ikke hér, vi skal involvere børn med åbne spørgsmål. Her skal vi blot dele viden og selvfølgelig forsøge at gøre det levende og spændende. Spørgsmålene vil alligevel ikke være åbne, hvis der kun findes ét rigtigt svar. Omvendt skal vi turde lade børns tolkninger og bidrag stå alene, hvis vi har et ærligt ønske om at involvere dem i en åben diskussion. På den måde sikrer vi, at de lytter til vores fortællinger og tør dele deres synspunkter med os, når vi beder dem om det,” forklarer Mette Kiilerich, der har testet metoden i årevis, inden den fandt sin nuværende form.

”Efter vores mening er det mest hensigtsmæssige at kombinere de to tilgange. Det er meget givende, når vi præsenterer fakta og viden i et rum, og er tydelige omkring, hvornår børnene skal bidrage. På den måde tager de genstandsfeltet til sig og bliver bedre til at huske dét, de er blevet præsenteret for. For os er det vigtigste, at der lagrer sig en erfaring hos børnene om, at de er gode til at gå på museum. At sørge for, at museumsbesøget er relevant for dem, og at de er relevante og vigtige gæster. Det skal og må være vores vigtigste opgave, når vi faciliterer mødet mellem børn og kulturarv,” siger Mette Kiilerich.

Den danske succes med børneformidling hænger ifølge Mette Kiilerich også sammen med museernes vilje til konstant at blive dygtigere. ”Lige nu arbejder vi med et stort projekt om lydbaseret efterbehandlingsmateriale, som klasserne kan arbejde med, når de kommer hjem efter et besøg hos os. Mange lærere efterspørger en bro imellem den gode oplevelse i et eksternt læringsmiljø og elevernes hverdag i skolen. Når en skoleklasse besøger os, er aktiviteterne designet, så alle elever har samme forudsætninger, uanset deres forskellige faglige styrker. Det samme ønsker vi skal gælde vores efterbehandlingsmateriale, og det er derfor, vi baserer det på lyd frem for tekst. På den måde er elever med læseudfordringer ikke ringere stillet end andre,” siger Mette Kiilerich, der har andre udviklingsprojekter klar:

”Vi skal blive dygtigere til at navigere i det fysiske område uden for museet, ligesom vi hele tiden skal blive dygtigere til vores genstandsfelt, H.C. Andersen og hans metode. Kun på den måde sikrer vi, at autenticiteten fortsat er til stede i alle de oplevelser, vi tilrettelægger for børn og unge,” siger hun.

En metode, der kan eksporteres

Portræt af Mette Kiilerich. Hun ser afslappet og glad ud. Hun har opsat, lysebrunt hår og bærer en blå, uldtrøje. Hun står foran museet H.C. Andersens Hus.

Børn- og Ungechef i H.C. Andersens Hus Mette Kiilerich. Foto: Museum Odense.

Ikke alene processen efter prisoverrækkelsen fylder meget – det gjorde selve ansøgningen til DASA Award’en også. For Mette Kiilerich og kollegerne var ansøgnings- og præsentationsarbejdet et halvt år undervejs, men forud lå udviklingen af det prisvindende undervisningsforløb. ”At skabe et museumsundervisningskoncept uden mage har varet mange år og fortsætter med at udvikle sig sammen med museet. Husk på, at museet i H.C. Andersens ånd er nyskabende og forunderligt, og der vil altid være nye veje at gå,” siger Mette Kiilerich.

Direktøren for EMA, Henrik Zipsane, råder Museum Odenses formidlere til at bruge DASA Award og deres erfaring til at udvikle læringsforløb for andre museers formidlere. Han siger:

”I min forestillingsverden fik H.C. Andersens Hus DASA Award’en, fordi de her er lykkedes med at udnytte H.C. Andersens egen forestillingsverden som et middel og en metode i deres læringstilbud og ikke alene har haft denne forestillingsverden som et objekt, som gæster og deltagere skal iagttage. H.C. Andersens forestillingsverden er i aktion og bliver til virkelighed i museet, og det synes jeg er spændende, for det viser det specielle ved et museum af høj kvalitet. Man må konstatere, at det ikke altid lykkes at bruge genstandsfeltet til formidling for børn, men når det lykkes på et museum, fanger det netop det helt specielle, som museer kan: Nemlig at skabe forståelse gennem en oplevelse.”

Mette Kiilerich vil gerne komme efterspørgslen i møde med flere undervisningsmoduler på hylden.

”Der har været stor efterspørgsel på viden om vores undervisningsprofil i H.C. Andersens Hus, om udviklingsprocessen bag, men også mere lavpraktiske spørgsmål om, hvordan vi lærer nye formidlere og undervisningspiloter op. Derfor arbejder vi nu med flere produkter, som vi vil tilbyde, hvis folk gerne vil vide mere om Læringsuniverset. På vores hylder er alt fra en rundvisning, en workshop, men også deciderede kurser på måske et par dage. Vi har både en forpligtelse og lyst til at give noget tilbage efter at have modtaget prisen,” siger hun.

Vigtige kontakter i verden

De nye internationale kontakter skal omsættes til viden. Mette Kiilerich oplever efterspørgsel efter et kursus i ’Den Andersenske Metode’, og hun vil gerne allokere en del tid til at rejse rundt og dele ud af de fynske erfaringer. ”Vi mødte utrolig mange spændende mennesker – ikke mindst nogle, vi så op til – ved prisfesten. Den samtale, der berørte os særligt, førte vi med en kollega fra Ivan Franko Museet i Lviv i Ukraine. Vores præsentation af Læringsuniverset havde bekræftet hende i vigtigheden af at inddrage børn og unge i store og små samtaler om og med litteratur. Et formidlingsgreb, som de selv havde brugt meget siden krigens udbrud. Hun ville meget gerne holde kontakt med os for at begynde et samarbejde omkring filosofisk baseret litteraturformidling til børn, og hun havde for eksempel en idé om, hvor stor betydning det ville have, hvis børn i Danmark og Ukraine kunne sende spørgsmål og refleksioner til hinanden med udgangspunkt i de respektive museers forfattere. Det vil vi så gerne arbejde videre med. Så kan formidling dårligt blive vigtigere,” siger Mette Kiilerich.

Malene Birkelund er kommunikationschef i Museum Odense.

 

Foto, øverst: Elever fra Perfomanceskolen deltager i et forløb i Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus. Foto: Museum Odense.

Artiklen er bragt i Magasinet MUSEUM nr. 2, 2023.

 

Fakta

Undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus

  • Andersens Perspektiv er ét af syv undervisningsforløb, der er udviklet til Læringsuniverset i H.C. Andersens Hus.
  • Fire formidlingsdesignere kan afvikle op til 8 forløb om dagen, og mere end 12.000 skoleelever har allerede besøgt museet i forbindelse med sådan et.
  • Læringsuniverset er museets skoletjeneste og tilbyder oplevelser og undervisning til børn fra vuggestuealderen og op til ungdomsuddannelserne.
  • Før de syv undervisningsforløb blev taget i brug ved museets åbning i 2021, lå halvandet års intenst udviklingsarbejde.
  • Du kan læse mere om Læringsuniversets tilbud på skoletjenesten.dk

DASA Award

  • DASA Award er en pris, som uddeles en gang årligt af EMA – The European Museum Academy – for det bedste sammenspil mellem udstilling og undervisning.
  • Ud over H.C. Andersens Hus har to andre danske museer tidligere vundet EMA-priser. Det er Design Museum Danmark og Trapholt.
  • Informationer om EMAs årlige prisuddelinger findes på deres hjemmeside europeanmuseumacademy.eu.
  • Ved næste uddeling vil Museum Odenses børn- og ungechef Mette Kiilerich være medlem af dommerkomiteen og dermed være med til at udpege den næste vinder.
  • Rollen som medlem af dommerkomiteen betyder, at Mette Kiilerich skal undervise på EMAs nye masteruddannelse til sommer, ligesom hun skal være med til at bedømme de europæiske museer, som i fremtiden ansøger om for eksempel DASA-prisen.