Kan man få udstillingsdesign til at rime på bæredygtighed, når dets grundpræmis netop er at være fornyende og i konstant forandring? I Museum Sønderjylland forsøger udstillingsarkitekt Troels Lærke og håndværkerteamet at tænke bæredygtighed ind i en travl hverdag. De mener, det kræver særligt fokus på tre ting.

”Hvorfor ikke bruge de her fire opdelingsskærme i den næste udstilling i stedet for at køre dem på genbrugspladsen?” tænkte udstillingsarkitekt Troels Lærke, da han i foråret 2020 skulle bygge en ny udstilling til museet Kulturhistorie Aabenraa. Kort efter fandt han både maling og montrer, der passede perfekt til et af Museum Sønderjyllands andre ni besøgssteder. Med ét blev bæredygtighed og genbrug et tema.

”I en travl hverdag er det svært at tænke på nye måder at arbejde på, men her kom det næsten ubemærket i gang ved en tilfældighed”, siger Troels Lærke.

”Ingen bemærkede de genbrugte møbler, for vi havde shinet dem op på værkstedet. Men det satte nogle tanker i gang hos os om, hvordan vi fremover kan tænke bæredygtighed ind i udstillingsopbygningen – og også hvor svært det er. Udstillingers grundpræmis er jo, at de er fornyende og forskellige fra gang til gang. I en travl hverdag kan man som regel kun rumme den kommende udstilling i sit hoved, og bæredygtighed kræver for eksempel, at man i højere grad planlægger sine indkøb af materialer”.

Stordriftens fordele

Lysfølsomme malerier gav ekstra byggearbejde til håndværkerne i udstillingen Medgang og Modgang på Kunstmuseet i Tønder. Løsningen blev tre kasser, som Troels Lærke og håndværkerteamet siden lod indgå i Jacob Kirkegaards lydudstilling Mellem Rum. Foto: Troels Lærke

I en stor organisation som Museum Sønderjylland med 10 besøgssteder fordelt over hele Sønderjylland er udstillingsteamet hele tiden i gang med enten at pille en udstilling ned eller bygge en anden op. Det flow kan være en fordel i forbindelse med bæredygtighed, lyder det fra Troels Lærke, og af to grunde: Dels er der flere museer, så man kan genbruge materialer i organisationen, uden at det nødvendigvis skal ske i præcis samme lokaler, som de før blev anvendt i. Dels kan man fordele mindre lagre af byggematerialer i flere bygninger end den, hvor udstillingen fandt sted.

På de fleste museer er opbevaring til byggematerialer næppe det første, man vil bruge sparsom plads på. Først og fremmest er det værker, der skal opbevares mellem udstillingerne. Stordrift kan derfor være en løsning, der gør arbejdet mere bæredygtigt.

”Ønskescenariet for os er at få et centralt værksted, hvor vi kan bearbejde genbrugsmaterialerne, men det er også at finde mere opbevaringsplads. Tænk, hvis vi kunne få et lager, hvor vi kan tage det ned fra hylderne, som vi skal bruge i den kommende udstilling, så vi er fri for så ofte at købe nyt,” siger Troels Lærke.

Da Museum Sønderjylland netop har indviet et nyt stort, fællesmagasin i Rødekro, er der begrundet håb for, at Troels Lærke og udstillingsteamet kan inddrage en del af de tidligere magasiner til materialelager. Dermed kan udstillingsteamet tage et ekstra lille skridt på vejen mod mere bæredygtighed.

Tre forudsætninger for en bæredygtig udstillingsproduktion

Museum Sønderjyllands udstillingsteam har erfaret, at særligt tre fokusområder skal opprioriteres for, at de fremover kan tænke bæredygtighed ind i udstillingsopbygningerne:

Lagerplads. Ikke alene kunstværker kræver plads til opmagasinering mellem udstillinger, det samme gør byggematerialer. Optimalt har man på museet god plads til opmagasinering af byggematerialer og et værksted til at bygge på.
Planlæg, planlæg, planlæg. Bæredygtighed kan hurtigt være mere tidskrævende, fordi man skal tænke logistik mellem udstillingsopbygningerne og fragte byggematerialer mellem udstillingerne på de forskellige museer frem for blot at smide ud og købe nyt.
Tag et skridt ad gangen. Det kan være svært at balancere mere end to udstillinger i hovedet ad gangen, og det udfordrer bæredygtigt indkøb af materialer med længere levetid og mulighed for genanvendelse over de kommende år. Opgiv ikke den bæredygtige idé alligevel. På Museum Sønderjylland arbejder udstillingsteamet ud fra tanken om, at lidt bæredygtighed er bedre end ingenting.

Bæredygtighedsnetværk

Et andet drømmescenarie for Troels Lærke er at inddrage flere museer udenfor organisationen i et bæredygtighedsnetværk. Her kunne museerne lære af hinanden frem for selv at skulle opfinde den dybe tallerken, siger han.

”Måske er der mulighed i at etablere en fælles platform af materialer, som ikke er i brug, så man kan låne hos hinanden i stedet for at købe nyt. Det kræver naturligvis en større logistik, når man frem for at få bragt materialer fra eksempelvis byggemarkeder selv skal køre efter de materialer, man har behov for. Men det ville hjælpe mange museer i en tid, hvor vi oplever en ressourceknaphed og dyrere priser på materialer som følge af coronanedlukningen,” siger Troels Lærke.

Malene Birkelund er PR- og kommunikationsansvarlig i Museum Sønderjylland

Fotos: Troels Lærke

 

Artiklen er bragt i Danske Museer nr. 1, 2022